PYTANIA I ODPOWIEDZI

WYSOKOŚĆ RATY/SPŁATA KREDYTU

Wstępny harmonogram spłaty kredytu otrzymasz w punkcie sprzedaży podczas składania wniosku kredytowego. Możesz obliczyć swoją przybliżoną miesięczną ratę za pomocą naszego kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Dokładną wysokość miesięcznej raty znajdziesz w liście powitalnym wraz z podpisaną przez Bank umową kredytową oraz na swoim pierwszym Zawiadomieniu.

Co miesiąc na podany we wniosku kredytowym przez Ciebie adres korespondencyjny prześlemy list z informacją o wysokości najbliższej raty i wymaganym terminie spłaty. ZAWIADOMIENIE jest bezpłatne i przesyłane do Ciebie pod koniec każdego miesiąca. W liście tym znajdziesz również wypełniony blankiet wpłaty do zrealizowania na poczcie, w dowolnym banku lub punkcie kasowym. Na blankiecie spłaty znajduje się twoje imię i nazwisko oraz indywidualny numer konta do spłaty Twojego kredytu.

Rata powinna wpłynąć na nasze konto najpóźniej w dniu, w którym upływa termin płatności, czyli 10‑go dnia każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem spłaty dostarczonym wraz z podpisaną przez Bank umową kredytową.

Pamiętaj: jeśli 10-ty wypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święta) rata powinna być zaksięgowana w ostatni dzień roboczy przed upływem terminu płatności.

Jeśli rata wpłynie po terminie, naliczona zostanie opłata zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji zamieszczoną w Twojej Umowie Kredytowej. Brak wpłaty w terminie może również spowodować przekazanie sprawy do Działu Windykacji.

Nie wysyłamy potwierdzenia o dokonanej wpłacie. Jeśli nie odnotujemy wpłaty raty na Twoje konto kredytowe możesz otrzymać informację SMS o braku wpłaty. W kolejnym ZAWIADOMIENIU otrzymasz również przypomnienie o zaległości w spłacie.

INNE

Nie, kredyt może być spłacony w całości bez dodatkowych opłat.

W pierwszej kolejności nadpłata jest zaliczana na poczet następnej przypadającej raty.

Jeśli zamierzasz spłacić kredyt w całości przed jego terminem spłaty, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Wyliczymy dla Ciebie dokładną kwotę wymaganą do zamknięcia kredytu.

W celu otrzymania potwierdzenia spłaty kredytu skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.